Pratite nas:

Maria Blažina sudjelovala na Socijaldemokratskoj regionalnoj akademiji ženskog liderstva

Regionalna akademija SD foruma žena

SDP Rovinj upravo ove godine uključio se u međunarodni program pod nazivom “Socijaldemokratska regionalna akademija ženskog liderstva “ koji se provodi u organizaciji Zaklade Friedrich Ebert. Seminar se održavao u Podgorici od 23. do 26. lipnja. 

Uz predsjednicu SDP Rovinj, Mariu Blažinu, sudjelovale su i kolegice iz Zadra, Šibenika, Zagreba i Osijeka. Osnovna tema prvog dijela programa, u Podgorici bila su pitanja rodne ravnopravnosti i poboljšanja položaja žena u našem društvu. Sudionice Akademije mahom su afirmirane političarke, profesionalke i aktivistice koje će kroz svoj rad i društveni angažman, zauzeti jasan stav o navedenim pitanjima i formalizirati ga kroz radnu etiku, odluke i politike koje se provode.

25 sudionica iz sedam zemalja četiri dana marljivo je radilo na različitim temama iz područja rodne ravnopravnosti.